Skip to content

Päästötavoitteet suomalaisessa rakentamisessa nyt ja 2035?

Uusi rakennuslaki, EU-taksonomia, FIT FOR 55 - mitä nämä tarkoittavat hankkeeseen ryhtyvälle

Uusi rakennuslaki 2025 ja kolmen vuoden siirtymäaika. Lain tavoitteena on muun muassa torjua ilmastonmuutosta. Mikäli et vielä ole ehtinyt tutustua tähän 400-sivuiseen teokseen ja olet kiinnostunut erityisesti lain ympäristöosuudesta, tämä kirjoitus on juuri sinua varten.

Uudessa rakennuslaissa painotus ilmastonmuutoksen torjumiseksi on selkeästi rakennusten koko elinkaaren aikaisten päästöjen vähentämisessä. Tämän lisäksi vähähiilisten rakennusmateriaalien käyttöä pyritään lisäämään. Yksityiskohdat ovat vielä auki, ja lakia täydentämään on tulossa asetuksia määrittämään muun muassa hiiliraja-arvoja sekä ilmasto- ja materiaaliselontekovaatimuksia. 

Rakennuslaki on käytännössä seurausta FIT FOR 55 -ohjelmasta. Kyseessä on Euroopan Unionin ilmastopoliittinen ohjelma, joka velvoittaa jäsenmaitaan vähentämään hiilipäästöjä vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteena on ohjelman nimen mukaisesti 55 % päästöjenvähennys EU:n alueella. Tavoitteet on jaettu jäsenmaille vähennyspotentiaalin mukaan. Lisäksi tavoitteeksi on asetettu, että vuonna 2050 koko Euroopan Unionin alue on ilmastoneutraali. 

Nykyinen (Marinin) hallitus puolestaan on luvannut, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Kunnianhimoiset tavoitteet on tarkoitus saavuttaa nopeuttamalla päästövähennystoimia ja vahvistamalla hiilinieluja.

Rakennuslaki

Miten tähän kaikkeen sitten kannustetaan?

Toki puhtaampi luonto ja ilmastonmuutoksen torjuminen ovat jo itsessään suuria kannustimia. Muitakin kuitenkin löytyy, ja tässä mukaan kuvaan astuu EU-taksonomia. EU-taksonomian tarkoitus on määritellä toimintoja, jotka voidaan katsoa kestäviksi ympäristön kannalta. Tämän luokittelun tavoitteena on muodostaa eräänlainen ”ekomerkki”, jonka saaneet kohteet saavat edullisempaa rahoitusta palkintona ympäristötavoitteiden saavuttamisesta. Taksonomian suunta pyritään pitämään oikeana ”do no significant harm” -periaatteen avulla. Tämän tehtävänä on varmistaa, ettei pelkkiä ympäristötavoitteita voida edistää siten, että siitä olisi muille tavoitteille haittaa.

On oletettavaa, että kaikki tämä tulee mahdollistamaan halvempia asuntolainoja kohteisiin, jotka on rakennettu taksonomiakriteeristöjen mukaisesti. Saat siis säästettyä rahaa, kun valitset paremmat materiaalit ja kiinnität erityistä huomiota ympäristön hyvinvointiin. 

Valintoja tehdessä kannattaa siis kiinnittää huomioita tuotteille myönnettyihin sertifikaatteihin. Uskomme, että jokainen olemassa oleva alan sertifikaatti tulee päivittämään omia kriteeristöjään markkinan vaatimusten mukaisesti. Lisäksi markkinoille saattaa ilmestyä myös uusia sertifikaatteja, jotka ohjaavat kuluttajia ympäristölle parempien valintojen äärelle. 

Omana toiveenani olisi saada yhä useammille tuoteryhmille CE-merkintä. Tämä harmonisoitu tuotestandardi ohjaisi luotettavasti sopivien tuotteiden pariin. 

Ekorakentamisen sanansaattajana toivon uuden rakennuslain lisäävän sekä tietoisuutta ympäristöystävällisemmistä materiaaleista että motivaatiota näiden käyttämiselle. Voit tutustua omaan ekologiseen tuotevalikoimaamme nettisivuiltamme.

 

Lähteet: 

https://www.europarl.europa.eu/news/fi/headlines/society/20180208STO97442/eu-maiden-kansalliset-paastovahennystavoitteet (11.1.2023). 

https://www.finanssivalvonta.fi/globalassets/fi/paaomamarkkinat/liikkeeseenlaskijat-ja-sijoittajat/ifrs/esitykset/vastuullisuusraportoinnin-kehityssuuntia-webinaari-27.11.2020.pdf (1.1.2023)

https://wwf.fi/uutiset/2022/01/taksonomia-pahkinankuoressa-tama-on-hyva-tietaa-eun-kestavan-rahoituksen-ekomerkista/ (11.1.2023)

https://valtioneuvosto.fi/marinin-hallitus/hallitusohjelma/hiilineutraali-ja-luonnon-monimuotoisuuden-turvaava-suomi (11.1.2023)

https://fondia.com/fi/fi/ajankohtaista/artikkelit/EU-taksonomia-kiinteisto-ja-rakentamisalalla-mita-pitaa-nyt-tietaa (11.1.2023)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:442:FULL&from=EN (11.1.2023)

https://www.rakennustieto.fi/webinaaritallenteet/eu-taksonomia-ja-muut-uudet-tuulet (11.1.2023)

https://ym.fi/vahahiilisen-rakentamisen-tiekartta (11.1.2023)

https://mrluudistus.fi/ (21.3.2023)

Kommentit